LÀM BẰNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TPHCM

LÀM BẰNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TPHCM

Làm bằng đại học ngoại ngữ tphcm là một trong những trường đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước ta. Trường đào tạo nhiều ngành nghề học tập khác nhau với làm bằng đại học giá rẻ những nhiệm vụ và sứ mệnh cao cả đem lại nhiều nguồn nhân sự chất lượng cho đất nước. Hiện nay, ngành nghề học tập tại trường được đánh giá rất cao trong việc phục vụ cho đất nước nên được nhiều người theo học. Những thông tin về ngành nghề và đào tạo tuyển sinh 2019 mới đây của trường sẽ được cung cấp đến người đọc.

Làm bằng đại học ngoại ngữ tphcm
Làm bằng đại học ngoại ngữ tphcm phôi thật

Trường đại học ngoại ngữ

Làm bằng đại học ngoại ngữ tphcm là ngôi trường trực thuộc bộ nội vụ của nhà nước. Trường học này được thành lập với chức năng chính là thực hiện đào tạo cán bộ nhân viên, nhân lực thuộc hệ thống giáo dục có trình độ đại học và sau đại học về các nghiệp vụ nội vụ và các ngành nghề có liên quan.

Một số ngành nghề liên quan đến sau đại học như công tác nội vụ và ngành nghề khác có liên quan, các ngành nghề quản lý nhà nước của Bộ Nội Vụ, về hợp tác quốc tế, về thực hiện triển khai áp dụng các khoa học tiến bộ trong đời sống kinh tế và xã hội hiện nay.

Sứ mạng của làm bằng đại học ngoại ngữ tphcm là nhằm đào tạo và tạo cơ hội phát triển tốt nhất về nhân lực, mang lại các hình thức đào tạo đa cấp, đa ngành để đáp ứng cho xã hội nguồn nhân lực tốt nhất, giúp xã hội phát triển và hội nhập được quốc tế nhanh nhất.

Làm bằng đại học ngoại ngữ tphcm phôi thật 100%
Làm bằng đại học ngoại ngữ tphcm phôi thật 100%

Thông tin về trường đại học ngoại ngữ 

Với sứ mạng làm bằng đại học ngoại ngữ tphcm phôi thật 100% và nhiệm vụ chính kể trên, nhiều người mong muốn tìm hiểu và tuyển sinh vào ngành nghề này. Hiện tại ngành đào tạo của trường và chương trình tuyển sinh như sau:

Làm bằng đại học ngoại ngữ có các ngành học sau :

Trường có  làm bằng đại học ngoại ngữ tphcm uy tín có hệ thống các ngành học đa dạng. Tại trường này, người học có thể chọn lựa ngành học mà mình ưa thích liên quan đến các hoạt động của bộ Nội Vụ sau đây:

CHÍNH TRỊ HỌC: đào tạo về các chương trình, chính trị của Đảng và Nhà nước và cụ thể trong lĩnh vực của bộ Nội Vụ

VĂN HÓA DU LỊCH: Đào tạo các chương trình học tập liên quan đến văn hóa du lịch của nước ta.

CHÍNH SÁCH CÔNG: Các chính sách công của các cơ quan nhà nước

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG: Các lĩnh vực về tài chính của cơ quan nhà nước

Trường đại học Nội Vụ đào tạo nhiều ngành nghề

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ: Lĩnh vực, vai trò của nhà nước về kinh tế

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: lĩnh vực, chính sách về quản lý liên quan đến ngành nông nghiệp và sự phát triển ở nông thôn.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP: Lĩnh vực liên quan đến các hoạt động đoàn thể, vận hành trong doanh nghiệp

VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG: Lĩnh vực liên quan đến hoạt động truyền thông, mang tính chất văn hóa truyền thông

HỆ THỐNG THÔNG TIN: Lĩnh vực về thông tin

LUẬT: Lĩnh vực về các ngành luật liên quan đến bộ Nội Vụ

LƯU TRỮ HỌC: Lĩnh vực về văn thư, lưu trữ các thông tin

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: Quản lý văn hóa, các hoạt động của các cơ quan nhà nước.

QUẢN LÝ VĂN HÓA: Tổ chức điều hành các hoạt động văn hóa

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: Lĩnh vực về nguồn nhân lực, hoạt động và quản lý

QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG: Lĩnh vực hoạt động, tổ chức vận hành trong khối văn phòng

THÔNG TIN – THƯ VIỆN: Kiến thức về thông tin thư viện, kiến thức và thực tiễn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan.

VĂN HÓA HỌC: Nghiên cứu về lĩnh vực văn hóa của Việt Nam

XÂY DỰNG ĐẢNG: Lĩnh vực học liên quan đến hoạt động và xây dựng đảng

Với các thông tin kể trên, chúng ta đã tìm hiểu và biết về các ngành học tuyển sinh năm 2019 của làm bằng đại học ngoại ngữ tphcm Với các ngành học đa dạng, người học có thể lựa chọn cho mình ngành học yêu thích và phù hợp. Việc học tập đào tạo tại đây sau sẽ là những nhân lực chủ chốt cho các đoàn thể cơ quan nhà nước rất nhiều.

Xem thêm :https://lambangphoithat.vn/lam-bang-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *